Kimlik Yönetimi

Günümüzün dinamik ve veri kaynaklı ortamında bilgiye erişimi yönetmek kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümlerinden bugüne dek hiç olmadığı kadar faydalanmayı gerektiren zorlu bir iştir. Verimli olabilmek adına, bu çözümlerin şirket kullanıcılarının ihtiyaç duydukları tüm uygulamalara ve bilgilere, kullanıcılar nerede olurlarsa olsun erişim sunmalı, aynı zamanda kurumsal güvenlik politikalarını da mutlaka uygulamalıdır. Denetim ve uyum gerekliliklerini karşılamak için de bu güçlü kontrol yöntemlerinin şeffaf ve belgelenebilir olmasını sağlamalıdır.

SailPoint kimlik ve erişim yönetimi alanında herkes tarafından kabul görmüş lider kuruluştur. IdentityIQ şirket kullanıcılarının verimliliğini sürdürmesini sağlayan hızlı ve güvenilir bir yönetişim tabanlı IAM çözümüdür. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan yüzlerce kuruluş IdentityIQ’yu uyumluluk yönetimi ve denetimini ilke, rol ve risk modellerinin tüm IAM süreçlerine uygulanabileceği ortak bir kimlik yönetişimi frameworkünü geliştiren bütüncül bir çözüm içerisinde bir araya getirmek amacıyla kullanmaktadır.

IdentityIQ Uyumluluk Yöneticisi şirketlerin bir yandan uyumluluk süreçlerini kolaylaştırırken bir yandan da masrafları azaltmasını sağlar. Uyumluluk Yöneticisi erişim sertifikalarını, ilke yönetimini ve denetleme raporlarını entegre ederek güçlü bir kimlik yönetişimi programıyla ilgili uyumluluk kontrollerini otomatikleştirir.

Şirket Dostu Erişim Sertifikaları;
Uyumluluk süreci için gereken masrafları ve iş yükünü azaltır
Kullanıcı erişimi incelemelerinin ayarlanmasını, yönetimini ve takibini kolaylaştırır
Yüksek riskli alanlara odaklanarak erişim incelemelerini kolaylaştırır
Gereğinden fazla veya uygun olmayan erişim haklarının kaldırılmasını otomatikleştirir

Otomatikleştirilmiş İlke Yönetimi;
Uygulamalardaki ilkeleri hızla tanımlar ve dağıtır
İlke ihlallerini otomatik olarak arar, bulur ve ortadan kaldırır
Riski azaltarak ilke uygulama faaliyetlerini önem sırasına göre dizer

Denetleme Raporları ve Analizi
Yönetim panelleri ve önceden tanımlanmış raporlar vasıtasıyla denetleme raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırır
Kurumsal ve bulut uygulamalardaki IAM verisine şeffaflık sağlar

IdentityIQ Yaşam Döngüsü Yöneticisi kullanıcı erişiminde yapılan değişiklikleri yönetmeye yönelik şirket odaklı bir çözüm sunar. Yaşam Döngüsü Yöneticisi şirket dâhilinde kullanılan self servis araçlarla IT tarafından yapılan otomatikleştirilmiş kullanıcı konfigürasyonunu bir araya getirerek erişimi hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde sağlar.

Self Servis Erişim İstemi;
Şirket kullanıcılarına erişimi yardım masasıyla iletişime geçmelerine gerek kalmadan yönetme yetkisi verir
Erişim istemi süreci boyunca kullanıcıları kolayca yönlendirir
İlke kontrollerini proaktif bir biçimde uygular
Otomatikleştirilmiş Konfigürasyon
Yaşam döngüsü olaylarını tespit ettikten sonra gerekli erişim değişimini tetikler
Önceden tanımlanmış veya müşteri tarafından yapılandırılmış iş süreçlerini başlatır
Erişimin ilkelerle uyumlu olmasını otomatik olarak sağlar
Konfigürasyon konnektörleri veya manuel görevler vasıtasıyla değişiklikleri organize eder

Entegre Parola Yönetimi
Parola sıfırlamaları ve değişiklikleri için yarım masasını arama zorunluluğunu ortadan kaldırır
Tüm uygulamalar için güçlü parola kullanma şartını koşarak güvenliği arttırır
Yerel parola değişikliklerini engeller ve senkronize eder